Trabajo de Escritorio

SECRETARIA

ATENCIÓ AL PÚBLIC

De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres
De 15:30 a 18:30 hores els dijous (del 21 d'octubre al 19 de Maig)

966528110
FAX 966528111
administracio@iescotesbaixes.org