Brújula apuntando hacia el norte

DEPARTAMENT ORIENTACIÓ

ESO

BATXILLERAT

FP BÀSICA

El departament realitza les tasques d'orientació personal, escolar i professional per a l'alumnat i els pares. Pel que fa al professorat, efectua tasques d'assessorament psicopedagògic, entre d'altres.

EQUIP D'ORIENTACIÓ

1r i 2n ESO / FORMACIÓ PROFESSIONAL

Silvia Puig  silviapuig@iescotesbaixes.org

3r i 4t ESO / Batxillerat

Cristina Vilaplana  cristinavilaplana@iescotesbaixes.org

Pedagogía teríapèutica

Mº Carmen Díaz  mcarmendiaz@iescotesbaixes.org

FORMACIÓ PROFESSIONAL