top of page
Brújula apuntando hacia el norte

DEPARTAMENT ORIENTACIÓ

ESO

BATXILLERAT

FP BÀSICA

El departament realitza les tasques d'orientació personal, escolar i professional per a l'alumnat i els pares. Pel que fa al professorat, efectua tasques d'assessorament psicopedagògic, entre d'altres.

EQUIP D'ORIENTACIÓ

1r i 2n ESO / FPB / CFGM
Nerea Arias  nereaarias@iescotesbaixes.org

3r i 4t ESO / Batxillerat / CFGS
Cristina Vilaplana  cristinavilaplana@iescotesbaixes.org

Pedagogía teríapèutica
Lidia Silvesttre  lidiasilvestre@iescotesbaixes.org
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

bottom of page