top of page

PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS 2023

 

 

QUALIFICACIONS  PROVES ACCES

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS G. MITJA I G. SUP

Enllaç web conselleria amb informació actualitzada

 

CALENDARI DE LES PROVES 2023

 

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):

 • Grau mitjà: www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

 • Grau superior: www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836

 • Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril

 • Llistes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d'abril

 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig

 • PROVES: 22 i 23 de maig

 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny

 • Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny

 • Llistes definitives de qualificacions: 8 de juny

 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol

 

​Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 

 • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.  (Impresos de taxes)

 

IMPORTANT:

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova (si és el nostre centre IES COTES BAIXES será el  administracio@iescotesbaixes.org  o 03000400.secretaria@edu.gva.es indicant en l'assumpte (PAC_NOM_COGNOMS).

bottom of page