PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS 2021

INFORMACIÓ SOBRE PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS G. MITJA I G. SUP

RESULTATS PROVES D'ACCÉS GM

RESULTATS PROVES D'ACCÉS GS

 

 

Enllaç web conselleria amb informació actualitzada

 

CALENDARI DE LES PROVES 2021

 

 • Inscripció: del 22 al 31 de març

 • Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d'abril
 • Publicació llistes provisionals d'admesos: 28 d'abril

 • Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 28 al 30 d'abril

 • Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 6 de maig

 • Realització prova d'accés a grau mitjà: 24 y 25 de maig (HORARI)

 • Publicació llistes provisionals qualificacions: 31 de maig

 • Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 1 al 2 de juny

 • Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 22 de maig al 30 de Juny

 • Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova:  1 de juliol

 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: fins el 2 de juliol

 

​Recordar que junt amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

 

 • En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

 • Declaració responsable del fet que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reuneixen aquests requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.  (Impresos de taxes)

 

IMPORTANT:

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova (si és el nostre centre IES COTES BAIXES será el  03000400.secret@gva.es, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC, seguides del nomi cognoms de la persona sol·licitant (PAC_NOM_COGNOMS).