top of page

EBAU

NOVA INFORMACIÓ SOBRE  L'EBAU   

 

 

MATRÍCULA: FINS EL 27 DE MAIG A LES 14:00h

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: 4, 5 i 6 DE JUNY

+ info (calendari, normativa, exemples d'exàmens)

 

INSTRUCCIONS  MATRÍCULA

 

1.- OMPLIR FORMULARI   :  SOL·LICITUD PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2024

2.- ENVIAR DOCUMENTS ESCANEJATS ( DNI/ NIE, RESGUARD JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT, 

DOCUMENT ACREDITATIU DE REDUCCIÓ DE  LA TAXA)  al correu electrònic ebau@iescotesbaixes.org

 

INSTRUCCIONS SOL.LICITUD TÍTOL BATXILLERAT

ENLLAÇ PAGAMENT REBUT EBAU

INSTRUCCIONS PAGAMENT

 

 1.- TIPUS D’ACCÉS: Marcar  l’opció Personal Extern a la Universitat d’Alacant

 2.- CONCEPTE: Marcar l’opció Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat

 3.- DETALL DE CONCEPTE : PAU Convocatòria Ordinària 2023-24 / PAU Convocatòria  

                                               Extraordinària 2023-24

 4.- DESCOMPTE:

Cap                                                                                                                 78,20

Discapacitat                                                                                            EXEMPTS

Exclusió Social                                                                                        EXEMPTS             Familia Monoparental Categoría Especial                                            EXEMPTS             Familia Monoparental Categoria General                                                     39,10           Família Nombrosa Categoria Especial                                                  EXEMPTS           Família Nombrosa Categoria General (4 fills)                                               39,10             Familia Nombrosa de 3 fills                                                                            39,10          Sistema protecció de menors/ sistema judicial de reeducació          EXEMPTS

bottom of page