EBAU

NOVA INFORMACIÓ SOBRE  L'EBAU   

 

 

MATRICULA: FINS AL 30 DE MAIG

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: 7,8,9 DE JUNY

+ info (calendari, normativa, exemples d'exàmens)

 

INSTRUCCIONS  MATRÍCULA

 

1.- OMPLIR FORMULARI   :  SOL·LICITUD PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2022

2.- ENVIAR DOCUMENTS ESCANEJATS ( DNI/ NIE, RESGUARD JUSTIFICATIU DEL PAGAMENT, 

DOCUMENT ACREDITATIU DE REDUCCIÓ DE  LA TAXA)  al correu electrònic ebau@iescotesbaixes.org

 

INSTRUCCIONS SOL.LICITUD TÍTOL BATXILLERAT