top of page
Techo de cristal

 RELACIONS AMB L'EMPRESA

L’Institut Cotes Baixes té, com un dels objectius principals en la seua visió de centre, respecte a les Empreses dels distints sectors industrials,  el donar suport i servici en funció de les necessitats que ens demanen en  l’àmbit comarcal, per este motiu, considerem part fonamental el treball amb col·laboració en les empreses  per poder contribuir al desenvolupament del nostre teixit industrial productiu. És per esta raó,   que estem en contacte permanent en els distints sector empresarials  del nostre entorn, per impulsar l’activitat formativa del nostre alumnat per aconseguir una formació de qualitat  amb competències  tant  professionals com personals, així com una retroalimentació entre centre i empreses.

FP DUAL

La Formació Professional Dual està basada en una major col·laboració i participació de les empreses en els sistemes de Formació Professional, propiciant una participació més activa de l’empresa en el mateix procés formatiu de l’alumnat i, això, permetre que estes coneguen de manera més pròxima la formació que reben els jóvens, cada vegada més adaptada a les demandes dels sectors productius i a les necessitats específiques de les empreses. Amb la formació dual es pretén que l’empresa i el centre de formació professional estretisquen els seus vincles, unisquen esforços i afavorisquen una major inserció de l’alumnat en el món laboral durant el període de formació.

 

Per model de Formació Professional Dual s'entèn el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

 

L’objectiu principal de la Formació Professional Dual és el de marcar un camí d’evolució de les ensenyances de Formació Professional a la Comunitat Valenciana cap a una major adequació de la formació dels futurs treballadors i treballadores a les necessitats de les empreses.

download.png

FCT

El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)  és un bloc coherent de formació específica, constituït per un conjunt d'objectius i uns criteris d'avaluació en un centre de treball.

La FCT és una primera iniciació al món laboral, ja que es desenrotlla exclusivament en l'empresa. Així els alumnes tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements, capacitats i destreses que han adquirit en el centre educatiu. Per tant, la formació professional culmina en la FCT, consolidant el seu "saber fer" i "saber estar" professionals en un entorn de treball real.

 

La duració de la FCT varia segons el cicle, i en la majoria dels cicles, la seua duració està al voltant de les 400 hores. Més o menys entre dos i tres mesos passen els alumnes en les empreses. La FCT es fa sempre al final del cicle, una vegada superats la resta dels mòduls professionals, encara que pot haver-hi excepcions prèviament fixades en el Projecte Curricular del Cicle i aplicades a criteri de l'equip docent. A més, per a obtindre el títol cal completar la FCT amb èxit. Sense FCT no hi ha títol.

ERASMUS +

Erasmus + vol millorar la qualitat de la Formació Professional a Europa, oferint als alumnes, als professors i al personal que imparteix ensenyaments de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà, oportunitats de Mobilitat per a l'Aprenentatge per a realitzar estudis i pràctiques en l'estranger. A més, ajudarà a les institucions de Formació Professional a crear Associacions Estratègiques amb altres organitzacions i empreses i a establir així relacions sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats d'ocupació i les habilitats personals i, d'aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l'economia europea. 

Com a centre de FP de la nostra Ciutat ,  i com a conseqüència de que Alcoi està integrada en la red de la Xarxa FP Europea, treballem conjuntament amb l'Ajuntament d'Alcoi amb  l'objectiu de que el nostre alumnat puga fer l'Erasmus a un país europeu que estiga associat a la Xarxa FP Europa, a continuació indiquem l'enllaç per més informació: 

 

http://www.xarxafp.org

bottom of page