top of page

INFORMACIÓ GENERAL

NOTA INFORMATIVA COVID 19

Per tal de facilitar els tràmits on line vos informem que el següents formularis son editable i es poden signar accedint al menú d'Adobe Acrobat Reader,  Herramientas / Rellenar y firmar. (Podeu veure un breu tutorial ací)

Una vegada cumplimentada, enviar el formulari junt als documents annexes necesaris a  administracio@iescotesbaixes.org.

En aquesta secció Web, trobaràs, normativa i documentació general

Formularis:

 

 

Normativa:

bottom of page