INFORMACIÓ ESO I BATXILLERAT

NOTA INFORMATIVA COVID 19

Per tal de facilitar els tràmits on line vos informem que el següents formularis son editable i es poden signar accedint al menú d'Adobe Acrobat Reader,  Herramientas / Rellenar y firmar. (Podeu veure un breu tutorial ací)

Una vegada cumplimentada, enviar el formulari junt als documents annexes necesaris a  administracio@iescotesbaixes.org.

 

En aquesta secció Web, trobaràs normativa i documentació referents a l'ESO i Batxillerat.

 

Formularis:

 

  • Sol·licitud de convalidacions (per tal sol·licitar la convalidació de matèries d'ESO i Batxillerat):

 

Normativa d'ESO i Batxillerat: