top of page

CONVALIDACIONS FP

CONVALIDACIONS FP 23-24
(sols s’admetran  del 18 de setembre al 30 de setembre de 2023)

Amb l’objectiu facilitar els tràmits de convalidació de  mòduls i/o cicles formatius, el tràmit es podrà realitzar presencialment a la secretaria del centre o via telemàtica. El procediment que ha de realitzar l’alumne és:

  1. Imprimir, reomplir i signar la instancia corresponent:

(Els següents formularis son editables i es poden signar accedint al menú d'Adobe Acrobat Reader, Herramientas / Rellenar y firmar).

   2. Enviar al correu convalidacions@iescotesbaixes.org la següent documentació.   

  • Instància de convalidació emplenada i signada en format pdf.

  • DNI/NIE escanejat  en pdf.

  • Documentació justificativa de la titulació i/o mòduls a convalidar (original o fotocopia compulsada en format .pdf

  • Altra documentació que considereu necessària

 

Mes informació:

bottom of page