top of page

GUÀRDIES

RESERVA MATERIAL AUDIOVISUAL

Protocol

RESERVA ESPAIS

Protocol

NORMES SEGURETAT COVID'19

REGLAMENT RÈGIM INTERN

OFFICE365

Correu professorat

Correu Alumnat

Calendari

Teams

Compartir

FOTOCÒPIES

SECRETARIA

 • 1. Equip Directiu del Centre

 •   2. Secretaria - administració

 •   3. Política de qualitat

 •   4. Normes de funcionament

 •   5. Faltes d’assistència a classe del professorat

 •   6. Guàrdies

 •   7. Procés substitució en les classes

 •   8. Mesures educatives correctives davant determinades conductes

  contràries a les normes de convivència del centre educatiu

 •   9. Autorització d’activitats extraescolars

 •   10. Reclamació de qualificació

 •   11. Pàgina web de l’IES

 •   12. Claus d’accés moodle i projectors d’aula

 •   13. Apartat específic de Cicles Formatius

 •   14. Instruccions orientatives en cas d’evacuació

 •   Planning

 •   Calendari escolar

 •   Graelles informació Grups/Professors

bottom of page