top of page

El centre s’ubica en la comarca de l’ Alcoià-Comtat, a Alcoi, situat a uns 54 Km. de la capital de província (Alacant) i a uns 105 Km. de la capital de la Comunitat (València). La localitat compta amb  62.724 habitants.

Tradicionalment la indústria tèxtil ha sigut la primera font de riquesa d'Alcoi. La crisi al sector tèxtil s'ha unit a la pràctica desaparició de les indústries del paper i metal·lúrgiques tradicionals, i ara la ciutat es troba en plena reconversió. En els últims anys el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social s'ha reduït dràsticament, i ha sigut notòria la reducció de llocs de treball en sectors tradicionals de la ciutat, ja siga pel tancament d'empreses o pel trasllat a altres poblacions properes.

 

A la ciutat hi ha un 8,58% de població estrangera (2011). Els residents estrangers són fonamentalment romanesos (20,31%), equatorians (18,56%) i marroquins (12,56%), La poca presència d'immigració es deu en part a la crisi industrial i al trasllat de moltes indústries a altres poblacions de la comarca.

 

  

L'Institut es troba ubicat en el polígon de Cotes Baixes, en el barri de la Zona Nord. És el barri més populós d'Alcoi amb 17.462 habitants, el 27,46 % de la població. La seua població és de classe obrera i tradicionalment és una zona amb molta immigració. Es tracta d’una zona socialment, culturalment i econòmicament desfavorida.

 

l’IES Cotes Baixes d’Alcoi és un centre públic de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana on es cursa tot l’ensenyament secundari obligatori, l’ESO i el no obligatori, el PQPI, el batxillerat i els cicles formatius tant de grau mitjà com de superior LOE.  El centre té aproximadament 1000 alumnes matriculats, meitat d'ESO i Batxillerat i meitat de Cicles Formatius. Es constata una estabilitat o fins i tot un lleuger creixement de la matrícula en educació secundària.

Cal ressaltar també que el centre es troba en territori de predomini lingüístic valencià i du a terme dos programes: El Programa d’ensenyament en Valencià (PEV) i el  Programa de Incorporació Progressiva (PIP).

bottom of page