videoconferencies.PNG


COMUNITAT DE PORTÀTILS

Com adquirir l'ordinador portàtil?


OPCIÓ 1: ADQUISICIÓ DIRECTA A PROVEÏDOR (enllaç encara no disponible)

OPCIÓ 2: ADQUISICIÓ MITJANÇANT FINANÇAMENT A 4 ANYS EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA
(s'entregaran en començar el curs escolar)Info Ordenador Dynabook 

Info Ordenador Asus