top of page
Buscar
  • cotesbaixes

Entrevista Rosa Máñez, Coordinadora Batxillerat IES Cotes Baixes

Actualizado: 24 jul 2023

“Amb el panorama polític en manera canvie tant a nivell autonòmic com nacional cal veure quin format tindrà la prova l'any vinent, no queda una altra que ser pacients i adaptar el treball de les matèries al tipus de prova que es decidisca”


L'IES Cotes Baixes ha presentat 113 alumnes/as a la prova de la EBAU, una xifra que ho converteix en un dels centres amb major participació a la província d'Alacant. D'aquesta edició, en la qual s'ha mantingut un any més el format de la opcionalitat en els exàmens, Rosa Máñez, coordinadora de Batxillerat per a la EBAU del centre, assenyala que ha deixat sensacions contradictòries, sobretot referent a la diferència de dificultat entre els exàmens de les assignatures comunes i els de les matèries específiques. Mentrestant, destaca la falta de comprensió lectora com un dels principals hàndicaps que troba l'alumnat a l'hora d'enfrontar-se a la prova.


P: Quins han sigut les sensacions de l'alumnat en aquesta edició de la EBAU?


R: Contradictòries, aqueixa seria la paraula que crec que resumeix el sentir dels alumnes enguany. Asseguren que s'ha vist una clara diferència entre els exàmens de les assignatures comunes, que els cataloguen com a “assequibles”, enfront dels de les matèries específiques que han sigut més complicats i és on veritablement es juguen les notes ja que si no arriben al cinc, no els puntuen.


P: Quin examen ha sigut el que ha generat major satisfacció? I quin ha deixat un sabor més amarg?


R: Les matèries comunes han donat tranquil·litat i de fet creiem que seran el pont perquè tothom supere la EBAU. Si hem de destacar un examen difícil, per al nostre alumnat ha sigut el de Física, els va costar molt entendre els enunciats i ficar-se en ell per a saber com desenvolupar-ho.


P: La preparació de l'alumnat s'ha basat en alguna premissa o particularitat?


R: Les paraules clau tots els anys són les mateixes: treball, progressió, constància, repetició. Durant tot el curs anem afegint peces del puzle per a poder donar importància als conceptes que es van sumant, al final la EBAU és un tot.


P: El treball de l'alumnat s'intensifica de forma molt notòria els dies previs? És realment la clau per a millorar la nota?


R: En el nostre centre, la setmana prèvia a la prova es fa un repàs intensiu de cadascuna de les assignatures per a ajudar-los a tindre una visió global. Els últims anys ens està cridant l'atenció la cerca d'acadèmies el mes previ a la EBAU per a intensificar la preparació en matèries com a matemàtiques, física i química, sobretot.


P: Quina és la seua opinió sobre incloure un tema d'actualitat del món del cor en un examen d'una assignatura tan important com Llengua Espanyola? Com creu que es pot valorar això a l'hora de corregir?


R: És un tema d'actualitat, com pot ser qualsevol altre que ha eixit en les proves d'altres edicions, encara que com ve de la mà d'Ana Obregón potser pot considerar-se més frívol; però jo que soc una de les professores d'aquesta assignatura sempre els dic que pot eixir de tot. La correcció és clar que depén de les mans en les quals cau cada examen, però al final produir un text és una mica més, cal saber crear un text d'opinió i saber defensar-lo a favor i en contra, si l'alumnat és capaç de fer això correctament la correcció es fa sola.


P: Creu que la pujada de notes per a l'accés a la universitat de l'últim any ha generat encara més pressió en l'alumnat?


R: La pujada de notes en els sectors científics continua sent el que més preocupa als qui opten per aquesta mena de graus, de fet, molta gent està buscant com a alternativa les universitats privades amb la finalitat d'alleujar la pressió per a l'accés, encara que cal tindre clar que, així i tot, cal superar la prova.


P: Hi ha una tendència clara quant a carreres a triar per part dels alumnes del centre?


R: El Batxillerat Tecnològic està pegant molt fort, així com tot el relacionat amb aquesta modalitat ja siguen graus o cicles formatius. L'alumnat que opta per la modalitat del científic té clara la seua eixida i després la part de ciències socials és el nucli més variable, de fet, molts concorren a la EBAU i no saben què faran fins que no tinguen la nota.


P: Amb l'entrada del nou Govern el nou format de selectivitat queda encara més en l'aire què pensa d'aquest tema? El centre canviarà la manera de preparar a l'alumnat?


R: No sabem què passarà, amb el panorama polític en manera canvie tant a nivell autonòmic com nacional cal veure quines línies es defineixen. Hi ha una gran preocupació i, per descomptat, no saber com afrontar el nou curs genera pressió, però no queda una altra que ser pacients i, quan es conega el tipus de proves, adaptar el treball de les matèries al format que es decidisca.
161 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page